Kamp Reprezentacije Srbije održan u Beogradu i Novom Sadu

Postavio | 11-10-2016

Prošle nedelje Srpski Lakros Savez organizovao je kamp Srpske Box Lakros reprezentacije u sklopu priprema za Evropsko Box Lakros prvenstvo koje će se održati sledećeg leta u gradu Turku u Finskoj. Stu Sterparn, selektor i trener naše reprezentacije doputovao je iz Edmontona (Kanada) da vodi kamp, a pored njega došli su i naš golman Marko Ćelić (Toronto) i odbrambeni igrač Sava Grkinić (Engleska) kako bi se pridružili kandidatima za reprezentaciju tokom ovog (produženog) vikenda dvoranskog lakrosa.

Prvi deo kampa, održan u Beogradu sastojao se od dva dana treninga (6.10. i 7.10.) održanih u areni Crna Rupa. Akcenat je stavljen na vežbe prenosa lopte, kontranapada i osnovnih elemenata odbrane i napada. Ovaj deo kampa je takođe bio otvoren za nove igrače kako bismo dalje i bolje razvijali i unapređivali dvoranski lakros u Srbiji. Svi igrači su pokazali da su odlučni da uče, napreduju i razvijaju svoje veštine. Jedan sponzor/donator, CANLAX, poslao nam je materijal za održavanje štapova, mrežice i kanape za uplitanje mrežica za sve igrače, što će olakšati posao održavanja štapova tokom cele naredne sezone. U subotu ujutru, 8. Oktobra, kamp je premešten u Novi Sad gde se održavala druga faza. Ova faza je održana u Ledenoj dvorani hale SPENS u Novom Sadu.

Želeli bismo da iskažemo zahvalnost Stuu što je preleteo pola sveta kako bi vodio ovaj kamp, kao i Savi i Marku koji se takođe doleteli u Srbiju kako bi učestvovali na kampu. Takođe, veliko hvala igračima Beogradskih Zombija i Novosadskih Titana koji su pokazali inicijativu i volju da treniraju, uče i napreduju u naporima da postanu deo reprezentativnog tima koji će predstavljati Srbiju sledećeg leta na EBLC2017 u Finskoj. Kao porodica, marširamo dalje u pripremama za ovo takmičenje!

Last week Serbian Lacrosse Federation organized a National Box Lacrosse Team camp as part of preparations for the European Box Lacrosse Championships which will take place next summer in Turku, Finland. Stu Sterparn, head coach of our national team, made his way from Edmonton, Canada to lead the camp and alongside him, our goalie Marko Ćelić (Toronto) and our defenseman Sava Grkinić (England) travelled to Serbia to join the national team candidates in what was an intense (prolonged) weekend of box lacrosse.

Starting from the October 6 session held in Crna Rupa (Black Hole) arena/facility in Belgrade, followed up with another practice on the next day was the Belgrade portion of the camp. Accent was placed on transition drills as well as basic offense and defense elements. We also had this part of the camp open to newer players in order to grow and teach box lacrosse. All players showed that they are determined to learn and to improve their skills. We also had one sponsor, CANLAX send us stringing supplies, meshes, laces and sidewalls for all players, which will make it a lot easier to keep all sticks well-strung and functional throughout the preparations and during the lacrosse season. On Saturday (October 8) morning, everything moved to Novi Sad, where the second part of the camp took place. This part was held in Ice hockey arena which is part of the SPENS sports complex in Novi Sad.

We would like to express our gratitude to Stu who flew over half of the world to run this camp as well as Sava and Marko who also flew in to Serbia to take part in the camp. Additionally, many thanks to players from Belgrade Zombies and Novi Sad Titans who showed the initiative and willingness to train, learn and improve in an effort to become a part of the national team that will represent Serbia next summer in EBLC2017 in Finland. As a family, we march on to prepare for this competition!

Leave a Reply